Βοκαριά

Εναλλακτικές ονομασίες: Vokaria, Vokariá, Voukaryia, Voukaryiá, Βοκαριά

Βοκαριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vokaria or Vokariá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work