Κάτω Πιναί

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Πιναί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Πιναί

Κάτω Πιναί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.271680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.706060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Πιναί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Pinai, Kato Pines, Káto Pinaí, Káto Pinés, Lower Pines, Κάτω Πινές, Κάτω Πιναί

Κάτω Πιναί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 62 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Pines or Káto Pinés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work