Μαυρικιανόν

Κατοικημένη περιοχή Μαυρικιανόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαυρικιανόν

Μαυρικιανόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.268200000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.721080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαυρικιανόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mavrikiano, Mavrikianon, Mavrikianó, Mavrikianón, Μαυρικιανό, Μαυρικιανόν

Μαυρικιανόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 142 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mavrikiano or Mavrikianó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work