Χαυγάς

Κατοικημένη περιοχή Χαυγάς

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαυγάς

Χαυγάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.289930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.707340000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαυγάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chavgas, Chavgás, Χαυγάς

Χαυγάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 5 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chavgas or Chavgás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work