Τσιφλίκι

Κατοικημένη περιοχή Τσιφλίκι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσιφλίκι

Τσιφλίκι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.284870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.726770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσιφλίκι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsifliki, Tsiflíki, Τσιφλίκι

Τσιφλίκι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsifliki or Tsiflíki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work