Κολυμπάρι

Κατοικημένη περιοχή Κολυμπάρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κολυμπάρι

Κολυμπάρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.541150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.779950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κολυμπάρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kolimbari, Kolimbári, Kolimvari, Kolimvarion, Kolimvári, Kolimvárion, Kolymbari, Kolympari, Kolympári, Kolymvarion, Kolymvárion, Κολυμβάρι, Κολυμβάριον, Κολυμπάρι

Κολυμπάρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1032 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kolympari or Kolympári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work