Γριμπιλιανά

Κατοικημένη περιοχή Γριμπιλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γριμπιλιανά

Γριμπιλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.537630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.777730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γριμπιλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Grimbeliana, Grimbelianá, Grimbiliana, Grimbilianá, Grimpiliana, Grimpilianá, Γριμπιλιανά

Γριμπιλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Grimpiliana or Grimpilianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work