Ραπανιανά

Κατοικημένη περιοχή Ραπανιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ραπανιανά

Ραπανιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.533330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.800000000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ραπανιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: PAPANIANA, PAΠANIANA, Rapaniana, Rapanianá, Ropaniana, Ropanianá, Ραπανιανά

Ραπανιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rapaniana or Rapaniana is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work