Μαραθοκεφάλα

Κατοικημένη περιοχή Μαραθοκεφάλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαραθοκεφάλα

Μαραθοκεφάλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.522560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.774770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαραθοκεφάλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Marathokefala, Marathokefála, Μαραθοκεφάλα

Μαραθοκεφάλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marathokefala or Marathokefála is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work