Κοντουδιανά

Κατοικημένη περιοχή Κοντουδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοντουδιανά

Κοντουδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.455970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.834160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοντουδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kontoudiana, Kontoudianá, Sinoikismos Kondoudhiana, Sinoikismos Kontoudhiana, Sinoikismós Kondoudhianá, Sinoikismós Kontoudhianá, Κοντουδιανά

Κοντουδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontoudiana or Kontoudianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work