Κορακιά

Όρος Κορακιά

Χάρτης Όρος Κορακιά

Κορακιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.865570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.987920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κορακιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Korakia, Korakiá, Κορακιά

Κορακιά, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Korakia or Korakiá is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more