Σπιθαίικα

Κατοικημένη περιοχή Σπιθαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σπιθαίικα

Σπιθαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.844300000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.998760000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σπιθαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Spithaiika, Spithaíika, Σπιθαίικα

Σπιθαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Spithaiika or Spithaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work