Ρειχιά

Κατοικημένη περιοχή Ρειχιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ρειχιά

Ρειχιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.845430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.005150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρειχιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Reichea, Reichia, Reichiá, Reichéa, Rikhea, Rikhia, Rikhéa, Ρειχέα, Ρειχιά

Ρειχιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Reichia or Reichiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work