Κοριάνα

Κατοικημένη περιοχή Κοριάνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοριάνα

Κοριάνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.112610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.553360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοριάνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koriana, Korianna, Koriána, Koriánna, Κοριάνα

Κοριάνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koriana or Koriána is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work