Μεταξάτα

Εναλλακτικές ονομασίες: Metaxata, Metaxáta, Μεταξάτα

Μεταξάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Metaxata or Metaxáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work