Σαρλάτα

Εναλλακτικές ονομασίες: Sarlata, Sarláta, Σαρλάτα

Σαρλάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 380 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 156 μ.

Sarlata or Sarláta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work