Καλιγάτα

Κατοικημένη περιοχή Καλιγάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλιγάτα

Καλιγάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.113970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.535500000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλιγάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaligata, Kaligáta, Kalligata, Kalligáta, Kolligata, Kolligáta, Καλιγάτα

Καλιγάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaligata or Kaligáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work