Κυρά Χρυσικού

Κατοικημένη περιοχή Κυρά Χρυσικού

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυρά Χρυσικού

Κυρά Χρυσικού Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.640350000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.835170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυρά Χρυσικού (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kira Chrisikou, Kyra Chrysikou, Κυρά Χρυσικού

Κυρά Χρυσικού, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 563 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyra Chrysikou or Kyrá Chrysikoú is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work