Λιμένας Τήνου

Εναλλακτικές ονομασίες: Limani Tinou, Limenas Tinou, Limáni Tínou, Liménas Tínou, Tinos Harbour, Tínos Harbour, Λιμάνι Τήνου, Λιμένας Τήνου

Λιμένας Τήνου, Τοποθεσία που προσφέρει ασφαλές αγκυροβόλιο με ή χωρίς τερματικό σταθμό και εγκαταστάσεις μεταφοράς για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων ή επιβατών

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Limani Tinou or Limáni Tínou is Harbor, a haven or space of deep water so sheltered by the adjacent land as to afford a safe anchorage for ships