Όρμος Σταυρός

Όρμος Όρμος Σταυρός

Χάρτης Όρμος Όρμος Σταυρός

Όρμος Σταυρός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.550140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.137940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Όρμος Σταυρός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormos Kionion, Ormos Stavros, Ormos Stavrou, Stauro Bay, Stavros Bay, Stavrós Bay, Órmos Kioníon, Órmos Stavroú, Órmos Stavrós, Όρμος Κιονίων, Όρμος Σταυρού, Όρμος Σταυρός

Όρμος Σταυρός, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Kionion or Órmos Kioníon is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf