Μαλλίδι

Κορυφογραμμή Μαλλίδι

Χάρτης Κορυφογραμμή Μαλλίδι

Μαλλίδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.251970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.977650000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαλλίδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mallidi, Mallídi, Μαλλίδι

Μαλλίδι, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mallidi or Mallídi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest