Ύψωμα

Βουνοκορφή Ύψωμα

Χάρτης Βουνοκορφή Ύψωμα

Ύψωμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.235370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.977090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ύψωμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ypsoma, Ýpsoma, Ύψωμα

Ύψωμα, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ypsoma or Ýpsoma is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation