Μαντζαβινάτα

Κατοικημένη περιοχή Μαντζαβινάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαντζαβινάτα

Μαντζαβινάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.179280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.408720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαντζαβινάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandzavinata, Mandzavináta, Mantzavinata, Mantzavináta, Μαντζαβινάτα

Μαντζαβινάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mantzavinata or Mantzavináta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work