Τιπαλδάτα

Κατοικημένη περιοχή Τιπαλδάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τιπαλδάτα

Τιπαλδάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.195080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.382470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τιπαλδάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tipaldata, Tipaldhata, Tipaldháta, Tipaldáta, Τιπαλδάτα

Τιπαλδάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tipaldata or Tipaldáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work