Χαβριάτα

Κατοικημένη περιοχή Χαβριάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαβριάτα

Χαβριάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.183560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.384780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαβριάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chavriata, Chavriáta, Khavariata, Khavariáta, Khavriata, Khavriáta, Χαβριάτα

Χαβριάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chavriata or Chavriáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work