Μεγάρχη

Κατοικημένη περιοχή Μεγάρχη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεγάρχη

Μεγάρχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.137290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.069680000000

Κοντά σε Μεγάρχη (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεγάρχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Megarchi, Megarkhi, Megárchi, Megárkhi, Μεγάρχη

Μεγάρχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 503 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Megarchi or Megárchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work