Νεοχωράκιον

Κατοικημένη περιοχή Νεοχωράκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νεοχωράκιον

Νεοχωράκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.141460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.048220000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νεοχωράκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neochoraki, Neochorakion, Neochoráki, Neochorákion, Neokhoraki, Neokhorakion, Neokhoráki, Neokhorákion, Νεοχωράκι, Νεοχωράκιον

Νεοχωράκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 157 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neochoraki or Neochoráki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work