Μεσόρεμα

Κατοικημένη περιοχή Μεσόρεμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσόρεμα

Μεσόρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.316860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.677560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσόρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesorema, Mesórema, Μεσόρεμα

Μεσόρεμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesorema or Mesórema is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work