Μπελεσαίικα

Κατοικημένη περιοχή Μπελεσαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπελεσαίικα

Μπελεσαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.837600000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.007920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπελεσαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Belesaiika, Belesaíika, Beleseika, Beleséïka, Μπελεσαίικα

Μπελεσαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Belesaiika or Belesaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work