Μύλοι

Κατοικημένη περιοχή Μύλοι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μύλοι

Μύλοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.158670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.110060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μύλοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Miloi, Myloi, Míloi, Mýloi, Μύλοι

Μύλοι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Myloi or Mýloi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work