Πρηνιάς

Κορυφή Πρηνιάς

Χάρτης Κορυφή Πρηνιάς

Πρηνιάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.151430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.129350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πρηνιάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Brinias, Briniás, Prinias, Priniás, Μπρινιάς, Πρηνιάς

Πρηνιάς, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Brinias or Briniás is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature