Σφακάκια

Κατοικημένη περιοχή Σφακάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σφακάκια

Σφακάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.161150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.116210000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σφακάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sfakakia, Sfakákia, Σφακάκια

Σφακάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sfakakia or Sfakákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work