Πετρόλακκος Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Πετρόλακκος Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Πετρόλακκος Ρέμα

Πετρόλακκος Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.166620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.095890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετρόλακκος Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petrolakkos Rema, Petrólakkos Réma, Πετρόλακκος Ρέμα

Πετρόλακκος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petrolakkos Rema or Petrólakkos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land