Σφακερά

Κατοικημένη περιοχή Σφακερά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σφακερά

Σφακερά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.777530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.788860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σφακερά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sfakera, Sfakerá, Σφακερά

Σφακερά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 227 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sfakera or Sfakerá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work