Πλάτωνας

Εναλλακτικές ονομασίες: Platonas, Plátonas, Πλάτωνας

Πλάτωνας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 353 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Platonas or Plátonas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work