Πλευριανά

Κατοικημένη περιοχή Πλευριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλευριανά

Πλευριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.351360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.684530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλευριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Plevriana, Plevrianá, Πλευριανά

Πλευριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plevriana or Plevrianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work