Μαργαρίτες

Κατοικημένη περιοχή Μαργαρίτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαργαρίτες

Μαργαρίτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.339950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.686790000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαργαρίτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Elouthorna, Margarites, Margarítes, Μαργαρίτες

Μαργαρίτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Margaritai or Margarítai is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work