Καλανδαρέ

Κατοικημένη περιοχή Καλανδαρέ

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλανδαρέ

Καλανδαρέ Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.337740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.708620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλανδαρέ (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalandare, Kalandaré, Καλανδαρέ

Καλανδαρέ, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalandare or Kalandaré is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work