Πολεμίτας

Κατοικημένη περιοχή Πολεμίτας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πολεμίτας

Πολεμίτας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.540870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.425250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πολεμίτας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Polemita, Polemitas, Polemíta, Polemítas, Πολεμίτας

Πολεμίτας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 57 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polemitas or Polemítas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work