Μέζαπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesapos, Mezakos, Mezapos, Mésapos, Mézakos, Mézapos, Μέζαπος

Μέζαπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 31 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mezapos or Mézapos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work

Γράψε κι εσύ για Μέζαπος

Μπορείς και εσύ να εμπλουτίσεις αυτή την καταχώρηση ! Άν έχεις φωτογραφίες ή γνωρίζεις στοιχεία για Μέζαπος και θέλεις να τα μοιραστείς, Συνδέσου ή κάνε νέο λογαριασμό και γράψε κι εσύ τώρα!