Πρινές

Κατοικημένη περιοχή Πρινές

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πρινές

Πρινές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.324030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.676320000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πρινές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Archaia Eleftherna, Archaia Eleutherna, Archaía Eléftherna, Prines, Prinés, Αρχαία Ελεύθερνα, Πρινές

Πρινές, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 115 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Archaia Eleftherna or Archaía Eléftherna is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work