Κυνηγιανά

Κατοικημένη περιοχή Κυνηγιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυνηγιανά

Κυνηγιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.321180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.689380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυνηγιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiniyiana, Kiniyianá, Kynigiana, Kynigianá, Κυνηγιανά

Κυνηγιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kynigiana or Kynigianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work