Τσαμπί

Κατοικημένη περιοχή Τσαμπί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσαμπί

Τσαμπί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.313340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.592690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσαμπί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsambi, Tsambion, Tsambí, Tsambíon, Tsampi, Τσαμπί

Τσαμπί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 11 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsampi or Tsampí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work