Τσουρουνιανά

Κατοικημένη περιοχή Τσουρουνιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσουρουνιανά

Τσουρουνιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.424500000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.677680000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσουρουνιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsourouniana, Tsourounianá, Τσουρουνιανά

Τσουρουνιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 14 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsourouniana or Tsourounianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work