Παναγία

Εναλλακτικές ονομασίες: Panagia, Panagía, Panayia, Panayía, Παναγία

Παναγία, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Panagia or Panagía is Church, a building for public Christian worship