Καψανιανά

Κατοικημένη περιοχή Καψανιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καψανιανά

Καψανιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.432810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.691540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καψανιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapsaniana, Kapsanianá, Καψανιανά

Καψανιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 11 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapsaniana or Kapsanianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work