Καλάθενες

Κατοικημένη περιοχή Καλάθενες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλάθενες

Καλάθενες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.435560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.668010000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλάθενες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalathainai, Kalathainaí, Kalathaines, Kalathenai, Kalathenes, Kalathenés, Kaláthaines, Kaláthenai, Καλάθεναι, Καλάθενες

Καλάθενες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 160 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalathenes or Kaláthenes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work