Κοτσυφιανά

Κατοικημένη περιοχή Κοτσυφιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοτσυφιανά

Κοτσυφιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.409800000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.751540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοτσυφιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kotsyfiana, Kotsyfianá, Κοτσυφιανά

Κοτσυφιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 10 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kotsyfiana or Kotsyfianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work