Πανανιανά

Κατοικημένη περιοχή Πανανιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πανανιανά

Πανανιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.406910000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.767900000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πανανιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pananiana, Pananianá, Panayia, Panayía, Πανανιανά

Πανανιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pananiana or Pananianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work