Άκρα Ρόδα

Εναλλακτικές ονομασίες: Akra Roda, Akra Rodha, Rhoda Point, Ákra Róda, Ákra Ródha, Άκρα Ρόδα

Άκρα Ρόδα, Κωνικό τμήμα γης που προβάλλει στο νερό, και προεξέχει λιγότερο από ένα ακρωτήριο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akra Roda or Ákra Róda is Point, a tapering piece of land projecting into a body of water, less prominent than a cape